Informační deska

Pozvánka na schůzi BD konanou 20.10.2014

Pozvánka na členskou schůzi BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLEZSKÁ 952/76 konanou dne 20.10.2014 na adrese Senovážné náměstí 978/23 v 16:00 u paní notářky JUDr Jaroslavy Voclové.

Program:

1) Schválení stanov družstva.

Schůzi svolal: Lehovec

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687