Informační deska

Pozvánka na schůzi BD konanou 19.10.2014

Pozvánka na členskou schůzi BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLEZSKÁ 952/76 konanou dne 19.10.2014 v 19:00 v bytě č.9 na adrese družstva.

Program schůze:

1) Prodej půdy formou smlouvy o výstavbě.

2) Schválení stanov družstva vzhledem k změnám v legislativě platným od 1.1.2014.

3) Rozhodnutí o vypořádání/znovupřijetí do družstva vyloučené členky družstva Lucie Tomášové.

Schůzi svolal: Lehovec

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687